Systemy do betonu

Kanały Podłogowe

Łączna wysokość podłogi dla typu PANDORA 28 musi wynosić co najmniej 65 mm, dla PANDORY 38 co najmniej 75 mm, a dla PANDORY 48 co najmniej 85 mm, przy czym aluminiowy nastawiany kołnierz puszki podłogowej musi się znajdować w jednej płaszczyźnie z powierzchnią podłogi. Na oczyszczonej podstawowej podłodze należy oznaczyć pozycje puszek podłogowych. W przypadku użycia bardzo płynnych wierzchnich podłóg (płynne wykładziny) wszystkie otwory i dziury w puszkach podłogowych oraz w kanałach podłogowych muszą być uszczelnione (np. przez zastosowanie taśmy klejącej, suchej zaprawy bądź pianki poliuretanowej).

W razie konieczności wycinania kanałów należy zapewnić, aby wszelkie strzępy czy ostre krawędzie zostały oszlifowane i w ten sposób została wykluczona możliwość uszkodzenia przewlekanych kabli.

Puszki Podłogowe

Przed zainstalowaniem puszki podłogowej PANDORA należy z podstawowej podłogi usunąć wszystkie nierówności. Puszkę podłogową mocuje się za pomocą czterech śrub w jej dnie. W celu wprowadzenia kanałów podłogowych do puszki PANDORA należy wygiąć boczne ściany symetrycznie w osi poziomej. Ściany boczne posiadają otwory do kanałów o szerokości 170, 250, 350 i 370 mm. Kanały można podłączyć z którejkolwiek strony puszki do głębokości około 10 mm aż po ograniczniki odległościowe. Następnie kanały podłogowe mogą być połączone z bocz-nymi ścianami lub dnem w celu zapewnienia optymalnej przewodnośc elektrycznej. Wysokość puszki podłogowej można nastawiać w zakresie 30 mm. Do wyrównania i nastawienia wysokości kołnierza aluminiowego stosowane są cztery śruby regulacyjne. Puszki podłogowe dostarczane są nastawione na minimalną wstępnie nastawioną wysokość. Jeśli nie jest możliwe nastawienie wymaganej wysokości, używa się jedną lub kilka ramek podwyższających. Przed  zainstalowaniem ramki podwyższającej należy odkręcić aluminiowy kołnierz podwyższający. Następnie nasadzić ramkę pod- wyższającą na puszkę podłogową a potem aluminiowy nastawiany kołnierz. Wybierając dany typ ramki podwyższającej można zmieniać wysokość w granicach od 30 do 40 mm.

Pokrywy i Osprzęt.

Przed zainstalowaniem należy skontrolować, czy puszka podłogowa jest uziemiona. W celu ułatwienia instalowania należy z ramy wyjąć pokrywę. Śrubą obracamy do
chwili, gdy pozycja odległej krawędzi tego gwintu odpowiada otworowi w ramie. Wkładając śrubokręt (co najmniej 8 mm) z prawej strony pokrywy wyjmiemy ją z ramy. Puszki do przyrządów mają dziewięć wejść do kabli (cztery w rogach, pięć na podstawach), które można odłamać. Stosując przegrody PKPP puszki można rozdzielić w celu lepszego oddzielenia obwodów. Po zamontowaniu instalacji elektrycznej przyrządów należy ją przymocować do puszki.

Puszki zostają zamknięte w ramie na wymaganej wysokości. Płytę zakrywającą nasadzimy na puszkę i zabezpieczymy płytami osłaniającymi poszczególnych przyrządów (nie używamy ramki). Do zakrycia przestrzeni nie zajętej przez puszko do przyrządów używa się zaślepiającą płytę zakrywającą KPV0.
Należy ponownie nasadzić pokrywę ramy i ramę zamknąć.

Beton zalewa się do górnej wysokości ramy. Płyta kryjąca zabezpiecza przed wpłynięciem betonu do puszki podłogowej.

Dane Kontaktowe

Adres:

Ul. Konarskiego 25a/2

44-100 Gliwice

E-mail:

biuro@reh-el.pl

www

http://www.reh-el.pl

Telefony

+48 32 441 92 55

+48 728 564 816

+48 32 441 92 56

+48 32 441 92 58

Mapka